เอกสารสมัครบัตรเครดิต ที่ต้องเตรียมให้พร้อม ตรวจสอบคุณสมบัติการทําบัตรเครดิต

เอกสารสมัครบัตรเครดิต ที่ต้องเตรียมให้พร้อม ตรวจสอบคุณสมบัติการทําบัตรเครดิต

เอกสารสมัครบัตรเครดิต ที่ต้องเตรียมให้พร้อม ตรวจสอบคุณสมบัติการทําบัตรเครดิต
★ เอกสารสมัครบัตรเครดิต ข้าราชการ หรือ พนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจ
★ คุณสมบัติการทําบัตรเครดิต สิทธิประโยชน์ ของบัตรเครดิต
บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด , ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม , ซิตี้ ซิมพลิซิตี้
บัตรเครดิต CIMB Preferred VISA Platinum ผู้สมัครจะต้องมีเงินฝากจำนวน 3 ล้านบาทขึ้นไป